Chính sách bảo mật

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của người chơi và dốc toàn lực để bảo vệ dữ liệu khách hàng. Theo chính sách bảo mật, BK8 sẽ không bao giờ tiết lộ thông tin cá nhân của người chơi cho bên thứ ba, trừ phi  có yêu cầu của Tòa án Quốc tế. 

Tóm tắt chính sách bảo mật của BK8

Chúng tôi có quyền cung cấp thông tin cần thiết của người chơi cho các nhà cung cấp dịch vụ thanh khoản, tổ chức tài chính, công ty bảo hiểm,… để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Tất cả thông tin do người cung cấp sẽ được gửi qua cổng an toàn (tiêu chuẩn mã hóa dữ liệu SSL 128 bit) và được lưu trữ trong môi trường bí mật, chống lại sự xâm nhập của bên ngoài. 

Tóm tắt chính sách bảo mật của BK8
Tóm tắt chính sách bảo mật của BK8

Tất cả dữ liệu bên trong và bên ngoài đều bị hạn chế tiếp xúc với người bên ngoài. Các chương trình khuyến mãi sẽ được thông báo qua email. Ngoài ra, mục đích chính sách bảo mật của BK8 là không tiết lộ bất kỳ thông tin nào cho bên thứ ba. Không ai được phép phân phối, sửa đổi, sao chép, phát hành lại, sử dụng nội dung mà không có sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản.

Định nghĩa trong chính sách bảo mật của BK8

Dưới đây là vài định nghĩa có trong chính sách bảo mật của sân chơi:

  • Dữ liệu cá nhân: Nghĩa là bất kỳ thông tin nào liên quan đến một cá nhân còn sống, có thể được nhận dạng trực tiếp hoặc gián tiếp bằng một mã định danh như: Tên, số nhận dạng, hình ảnh, dữ liệu vị trí hoặc số nhận dạng trực tuyến. Ngoài ra có số điện thoại cá nhân, địa chỉ email cá nhân, ngày sinh,…
  • Xử lý hợp pháp: Nghĩa là hoạt động được thực hiện phù hợp với luật pháp quốc gia hoặc quốc tế hiện hành. Mục đích được chỉ định có nghĩa là phải rõ ràng ngay từ đầu về lý do tại sao chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân và minh bạch về mục đích.  Đầy đủ, phù hợp và không quá mức có nghĩa là dữ liệu phải đủ cho mục đích đã định và chúng tôi không nên lưu giữ nhiều dữ liệu hơn mức cần thiết cho mục đích đó. 
  • Luật và Quy định bảo vệ dữ liệu: Có nghĩa là Quy định chung về bảo vệ dữ liệu GDPR 2016/679
  • Những thay đổi đối với chính sách: BK8 có quyền sửa đổi hoặc sửa đổi chính sách này theo quyết định riêng của mình. Chính sách này có hiệu lực từ tháng 11/01/2024. Để kiểm tra các cập nhật của chính sách này, vui lòng thường xuyên click vào chân trang để tham khảo.
Định nghĩa trong chính sách bảo mật của BK8
Định nghĩa trong chính sách bảo mật của BK8

Thu thập, chuyển tiếp và xử lý dữ liệu

BK8 có thể thu thập, lưu trữ, sử dụng và tiết lộ thông tin về các cá nhân theo Luật và Quy định bảo vệ dữ liệu GDPR. Sân chơi chỉ sử dụng cho các mục đích hợp pháp, rõ ràng và chỉ tiến hành khi nhận được sự đồng ý từ chủ thể dữ liệu.

BK8 cam kết không sử dụng dữ liệu cá nhân vượt quá phạm vi được cho phép. Cạnh đó, dữ liệu cá nhân của khách hàng cũng không được cung cấp hoặc tiết lộ cho các bên thứ ba, ngoài các chi nhánh, điều tra viên hoặc nhân viên thực thi pháp luật.

Trong phạm vi được luật hiện hành cho phép, BK8 có thể ghi lại mọi hoạt động và giám sát thông tin liên lạc điện tử qua giọng nói để đảm bảo bên bị điều tra phải tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và quy định. Cạnh đó mọi hoạt động truyền dữ liệu cá nhân cho bên thứ ba sẽ chỉ diễn ra khi đối tác đã áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo vệ dữ liệu.

Biện pháp an ninh

Nhà cái áp dụng mọi biện pháp để bảo vệ danh tính khách hàng. Tất cả dữ liệu cá nhân sẽ được mã hóa và giữ kín trong tường lửa. Cạnh đó, BK8 cũng yêu cầu bạn thực hiện các bước nhận dạng cá nhân. Khách hàng phải nhập mã xác nhận và nhập đúng tài khoản, mật khẩu mới có thể thành công truy cập. 

Truy cập, chỉnh sửa và xóa dữ liệu

Nhà cái công nhận quyền của chủ thể dữ liệu trong khoảng thời gian khách hàng sử dụng mọi dịch vụ tại sân chơi. Nếu bất kỳ dữ liệu cá nhân nào bị phát hiện là sai thì cá nhân liên quan có quyền yêu cầu chúng tôi sửa đổi, cập nhật hoặc xóa dữ liệu đó. 

Trong một số trường hợp, các cá nhân cũng có quyền phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân của họ theo luật hiện hành. BK8 sẽ chỉ xử lý dữ liệu cá nhân theo mục đích kinh doanh dự định. Sau cùng, chủ thể dữ liệu có thể rút lại sự đồng ý về quyền riêng tư một cách dễ dàng, bất cứ khi nào. 

Khách hàng cũng có thể thông báo cho bộ phận có thẩm quyền phù hợp trong BK8 hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ [email protected]. Dữ liệu cá nhân sẽ không được giữ lại/lưu trữ trong khoảng thời gian dài hơn mức cần thiết. Chúng sẽ bị xóa khỏi hệ thống sau khi chúng tôi nhận được yêu cầu. 

Tìm hiểu chi tiết chính sách bảo mật của BK8 
Tìm hiểu chi tiết chính sách bảo mật của BK8 

Nếu bạn muốn biết thêm về chính sách bảo mật của BK8, vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ [email protected]. Ngoài ra, bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie.